Internet je v dnešnej dobe súčasťou života takmer dvoch tretín z celkovej populácie ľudí na zemi. Spolu s evolúciou chápania technológií ľuďmi sa vyvíjal aj internet, ktorý dnes ponúka náhradu za mnoho činností, o ktorých ľudia v minulosti ani len nesnívali. Nakupovanie cez internet, komunikácia cez internet, čítanie kníh cez internet a v neposlednom rade – hranie hier cez internet.

História internetových hier

Z historického hľadiska je hranie internetových hier pomerne mladou zábavou. Datovať ju môžeme od roku 1980, no prvý rozmach zaznamenala táto forma zábavy medzi rokmi 1985 až 1990 s príchodom žánru MMO – Massive Multiplayer Online. Tento žáner prvýkrát vniesol medzi hráčov možnosť online komunikácie, kooperácie a interakcie s inými hráčmi. Internetové hry sa dostávali stále k viac a viac hráčom, no skutočný rozvoj zažili od roku 2000. Postupom času sa internetové hry prepracovali až na alternatívu športov a z obyčajnej zábavky na zárobkovú činnosť.

Najpopulárnejšie žánre internetových hier

V nasledujúcej tabuľke Vám zhrnieme žánre internetových hier a pridáme k nim aj stručný popis.

MMO-RPG Hry určené pre viacero hráčov. Každý hráč predstavuje určitú rolu a spolu tvoria perfektný tím.
FPS Akčná hry, v ktorých hráči vidia pohľadom 1.osoby, teda protagonistu, ktorého ovládajú.
Suvival Hry, v ktorých je hlavnou úlohou hráča prežiť v nehostinných podmienkach.
PvP Hráči sa v PvP hrách ocitnú v mnohých súbojoch proti ostatným hráčom.
Horror Často desivé hry, ktorej cieľom je aby hráč zažíval adrenalín a zdesenie

Kľúč popularity internetových hier

Internetové hry sa v dnešnej dobe stále rýchlejším a rýchlejším tempom naberajú na popularite. Každým dňom v nich noví ľudia nachádzajú zábavu a niekedy aj únik od reality. Tu sú niektoré faktory, ktorým internetové hry vďačia za rastúcu popularitu.

  • Dostupnosť: Internetové hry môže ako zdroj zábavy používať každý, kto má mobilný telefón alebo počítač s prístupom na internet. V praxi to znamená, že je jednoduchšie zabaviť sa hraním nejakej športovej hry ako obetovať čas a energiu danému športu v skutočnosti. Mnoho ľudí preto siahne práve po tejto virtuálnej alternatíve.
  • Pestrosť žánrov: Žánre, spomenuté v tabuľke vyššie, tvoria len zlomok všetkých žánrov internetových hier. Každý človek je iný, no každý človek si nájde hru, ktorá ho bude baviť.

Dopad internetových hier na ľudí a spoločnosť

Ako bolo spomenuté vyššie, hry vo virtuálnom priestore si prešli určitou históriou a spolu s ňou sa menil aj pohľad ľudí na nich. Keby sa pred štyridsiatimi rokmi niekoho opýtate na jeho názor na internetové hry, tak by ste pravdepodobne dostali odpoveď, že degenerujú mozog a sú stratou času. Je to však pravda? Poďme sa pozrieť, čo na internetové hry hovoria vedci:

  • Podporujú rozvoj kognitívnych schopností: Internetové hry pozitívne vplývajú na pamäť, pozornosť a plnenie viacerých úloh naraz.
  • Zlepšujú relax a znižujú stres: Slúžia pre mnohých ako únik od každodenných problémov a preukázateľne znižujú hladiny kortizolu.
  • Závislosť: Je možné vytvoriť si na nich závislosť a tak znížiť kvalitu našich životov. Koniec koncov, všetkého veľa škodí.

Zhodnotenie

Virtuálna zábava vo forme internetových hier má pred sebou ešte dlhú cestu rozvoja, no už v dnešnej dobe dokáže zaujať stovky miliónov ľudí. Budúci rozvoj vo forme VR (Virtual Reality) a AR (Artificial Reality) hier pravdepodobne spôsobí ďalší podstatný nárast ich popularity. Sme však oboznámení s väčšinou pozitívnych a negatívnych účinkov a preto je rozhodnutie, koľko času tejto zábave venujeme, na každom jednom z nás.